Software Crew AB Har i många år arbetat med framtagning av special projekt för kunder med olika behov, vi har specialiserat oss på det mindre företaget med mindre resurser där fasta priser på utveckling krävs. I denna verksamhet kommer ett antal surplus komponenter att accumuleras efter tid och det är dessa vi säljer i butiken. Återskapar filer efter havererande hårddiskar, samt städning efter SPAM och VIRUS angrepp. Detta till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi talar om vilka typer av filer som kan återskapas och du ager vilka du vill ha. Filtyper som normalt återskapas: .JPG, .BMP, .PNG, .GIF, WORD, EXCEL, Powerpoint vissa typer av SQL databaser samt ett antal typer av mediafiler som .AVI, .MOV m.m. For many years we have been specializing in development of small projects where locked prices is a nessecity! In this business a lot of surplus components will increase in our stock and this is what we sell in the shop. About Software Crew AB